CONTACTO

contacto2

Dirección:
Areeiros, 30 – 36142 Santa Cristina de Cobres (Vilaboa)
Pontevedra – Galicia – España

Coordenadas GPS:
8º 39’ 18, 49”W
42º 20’ 12, 17”N
Teléfono /Fax:
986 84 09 91
Teléfono:
986 67 23 49 – 660 60 22 99

Email:
contacto@osareeiros.com